Atómová mikrosonda


Výpis firem ze sortimentem: Atomová mikrosondaOficiální web výrobce: http://www.cameca.com

CAMECA

Firma Cameca je soukromou francouzskou společností, působící na trhu přístrojové techniky - elektronových mikrosond (EPMA) a přístrojů pro studium povrchů materiálů. Strategií společnosti je zaměření na špičkové technologické přístroje v daném oboru použití.

Cameca je uznávaným předním výrobcem specializovaných přístrojů SIMS (hmotový spektrometr využívající sekundárních iontů), s více než 350 instalacemi ve světě, a také v oboru elektronových mikrosond (EPMA), s více než 800 instalovanými přístroji. Cameca úzce spolupracuje s předními světovými výzkumnými pracovišti a univerzitami. Mezi její další výrobky patří specializovaný Nano SIMS a také OTP (tomografická atomová mikrosonda).

V ČR a SR jsou již instalovány 3 přístroje - elektronové mikrosondy typu SX100, převážně pro geologické a další aplikace.

Atomová mikrosonda


LA-WATAP

LA-WATAP

Přístroj LA-WATAP je novou generací tomografické ( tedy 3D) kvantitativní atomové mikrosondy, poskytující 3D mapování atomové struktury chemických heterogenit. Režim laserem buzeného odpařování umožňuje analýzu kovů, ale i polovodičů a izolantů. Dosažení výborné kvality dat vyžaduje optimalizované podmínky laserem buzeného odpařování , které závisí na složení vzorku a jeho tvaru. Přesnost chemického složení je také silně dáno výkonností detektoru.