Bezprašné pásové dopravníky


STANDARD INDUSTRIE S.A.

Oficiální web firmy: www.standard-industrie.com

AIRHOC - AIRCANNON

VZDUCHOVÁ DĚLA – AIRCHOC – AIRCANNON

Princip AC je založen na možnosti okamžitého, řízeného vypuštění příslušného objemu vzduchu přes vypouštěcí trysku do potřebného prostoru, na určené místo.
Ráz tlakového vzduchu je principielně dán použitou velikostí tlakové nádoby, použité velikosti  ventilové hlavy a velikostí tlaku v místním rozvodu tlakového vzduchu.

V zásadě se používá 7 typů tlakových nádob o objemech od 4 litrů do 400 litrů.
Tomu také odpovídají velikosti vypouštěcí  trysky, značené podle průměru,
tedy:   DN 25 - DN300 / DN uvedeno v mm/.

TABULKA TYPŮ SESTAVY AC:

AIRCHOCAC510AC515AC520
Velikost DN100150200
Objem  nádoby25/5050/100100/200

Nejčastěji jsou používány typy AC510 – AC520. Verze "HT" (pro vysoké teploty) jsou  používány zejména v cementárnách, vápenkách a energetice.

Tlakové nádoby jsou trvale připojeny k místnímu rozvodu  tlakového vzduchu, který musí mít standardně alespoň 6bar. Maximum je pak 10bar, když optimum je v rozmezí 6–8 bar, to vše s přihlédnutím k ekonomice provozu a životnosti zařízení.

Velikost síly - rázu tlakového vzduchu se udává pro daný typ AC při daném tlaku v barech.

TABULKA RÁZU PŘI TLAKU V NÁDOBĚ 6 BAR:

AIRCHOC TYP:AC 510AC515AC520
SÍLA – RÁZ (N)3500750012500