CAMECA


Firma Cameca je súkromnou francúzskou spoločnosťou, pôsobiacou na trhu prístrojovej techniky - elektrónových mikrosond (EPMA) a prístrojov pre štúdiu povrchových materiálov. Stratégiou spoločnosti je zameranie sa na špičkové technologické prístroje v danom obore použitia.

Cameca je taktiež uznávaným popredným výrobcom špecializovaných prístrojov SIMS (hmotový spektrometer sekundárnych iontov), s viac než 350 inštaláciami vo svete, a taktiež v obore elektronových mikrosond (EPMA), s viac než 800 inštalovanými prístrojmi. Cameca úzko spolupracuje s poprednými svetovými výskumnými inštitúciami a univerzitami. Medzi ich dalšie výrobky patrí špecializovaný Nano SIMS a taktiež OTP (tomografická atómová mikrosonda).

V ČR a SR sú už nainštalované 3 prístroje - elektrónové mikrosondy typu SX100, prevažne pre geologické a dalšie aplikácie


Oficiální web výrobce: http://www.cameca.com

SIMS analyzátory


IMS 7f je SIMS (hmotový spektrometer sekundárnych iontov) s magnetickými sektormi a je určený pre špičkové aplikácie pri určení hĺbkového profilu a v mikroskopii sekundárnych iontov. Jeho unikátny stigmaticko optický systém umožňuje ako tak priamu iontovú mikroskopiu, tak aj režim rastrujúce mikrosondy.

NanoSIMS 50 - SIMS
Prístroj NanoSIMS 50 je nová iontová mikrosonda pre analýzu stopových 
prvkov a izotopov vo veľmi jemných objektoch.EPMA - elektr. Mikrosondy


Elektronóvá mikrosonda SX100 predstavuje súčasnú generáciu EPMA firmy 
Cameca. Hlavným zámerom je vytvoriť úplne digitalizovaný prístroj s vysoko 
integrovanou elektronikou a plnou automatizáciou pre obyčajné aj mimoriadne 
analytické úlohy. Komfort a jednoduchosť obsluhy sú docielené pomocou účelovo
 navrhnutej klávesnice a ergonomicky navrhnutého rozhrania ovládacieho softwaru.

Atomová mikrosonda


Prístroj LA-WATAP je novou generáciou tomografickej ( 3D) kvantitatívnej atómovej
 mikrosondy, poskytujúcej 3D mapovanie atomóvej štruktúry chemických 
heterogenit. Režim laserom vzbudeného odparovania umožňuje analýzu kovov, ale
aj polovodičov a izolantov. Dosiahnutie výbornej kvality dát vyžaduje optimalizované
podmienky laserom vzbudeného odparovania, ktoré závisia na zložení vzorkov a ich
 tvarov. Presnosť chemického zloženia je tak silno udané aj výkonnosťou detektora.