ElastoconElastocon aging oven

Firma Elastocon pokrývá svou výrobou laboratorních přístrojů potřeby, především výrobců a zkušeben pryžových a plastových výrobků, případně textilních materiálů se základním zaměřením na spotřebu těchto dílů v automobilovém průmyslu.

Předkládáme zkrácený přehled výrobního sortimentu a podle Vašeho zájmu obratem poskytneme další informace. Jedná se především o tyto přístroje:

Elastocon Fogging Tester

Elastocon Fogging Tester

  • pece na zkoušky stárnutí, víceprostorové, možnost nastavení odlišných teplot
  • pneumatické vysekávačky vzorků včetně jednotlivých forem dle norem
  • komory pro sluneční simulace stárnutí pryžových a plastových výrobků
  • přístroj pro stanovení parametru fogging - především pro vnitřní díly automobilů
  • PR tester pro stanovení nízkoteplotních charakteristik materiálů
  • relaxační tester pro zkoušky v tahu i tlaku

Oficiálny web výrobcu: www.elastocon.se