GD emisné spektrometry


Výpis firem ze sortimentem: GD emisní spektrometryOficiální web výrobce: http://http://www.horiba.com/scientific/

HORIBA Scientific

Tradice firmy HORIBA Scientific (dříve HORIBA Jobin YVON) sahá až do roku 1819, kdy byla firma založena ve spolupráci s předními vědci v oboru optiky, jako například Fresnelem. Značku Jobin Yvon nesly první specializované spektrografy a dnes pak je tato firma předním světovým výrobcem v oboru optické spektroskopie a vůbec největším světovým producentem difrakčních mřížek.

V roce 1987 se stala součástí firmy Jobin Yvon americká firma SPEX Industries (rovněž výrobce optických systémů, zejména spektrofluorometrů a Ramanových spektrometrů) a vzápětí pak i francouzsko/německá firma Dilor (producent Ramanových spektrometrů) a v roce 1997 se pak samotná firma Jobin Yvon stala součástí japonského koncernu Horiba.V roce 2002 se součástí HORIBA Jobin Yvon stala světově proslulá skotská společnost IBH, známá uvedením technologie TCSPC

Groupe Horiba nabízí řadu analytických a monitorovacích systémů pro oblast životního prostředí, automobilového a polovodičového průmyslu, ale také pro laboratorní využití. Svým zákazníkům v České a Slovenské republice můžeme dodat přístrojovou techniku z následujících oborů:

GD emisní spektrometry

GDS - Spektrometry s doutnavým výbojem – velmi rychlé prvkové hloubkové profilování

HORIBA Jobin Yvon vyrábí spektrometry pro analýzy povrchové, objemové i pro hloubkové profilování a to pro elektricky vodivé, tak nevodivé materiály. K tomu je využíván vysokofrekvenční zdroj doutnavého výboje (RF-GD-OES). Tato metoda je velmi rychlá a provozně jednoduchá.

GDS je ideálním nástrojem pro analýzu od povrchu až do hloubky 150 mikrometrů s hloubkovým rozlišením až 1 nm.

Patentetovaný detektor typu HDD (High Dynamic range Detection), používaný v GD přístrojích HORIBA Jobin Yvon GD umožňuje automatickou optimalizaci každého z detektorů v reálném čase, a tak lze dosáhnout prvkové analýzy na stopové úrovni v jedné vrstvě, a naopak hlavních prvků ve druhé vrstvě bez omezení citlivosti.


GD Profiler 2(TM)

GD  Profiler 2(TM) Přístroj GD-Profiler 2(TM) nabízí rychlou simultánní analýzu všech prvků , včetně plynů jako je dusík, kyslík, vodík a chlor. Je ideálním nástrojem pro charakterizaci tenkých vrstev a studium depozičních procesů.


GD Profiler(TM) HR

GD Profiler(TM) HR

Přístroj GD-Profiler(TM) HR poskytuje optimální rozlišení pro širokou škálu prvků i ve velmi komplexních matricích vzorků. Lze simultánně analyzovat až 60 prvků, včetně plynů.GD-Profiler(TM) HTP

GD-Profiler(TM) HTP

Firma HORIBA Jobin Yvon vyvinula jednoduše obsluhovatelný přístroj pro vyhodnocení kvality procesů tepelných úprav materiálů. Přístroj GD PROFILER HTP je výsledkem více než 30 let zkušeností firmy v oboru spektroskopie doutnavého výboje (GD). Rychle určuje hloubkové profily uhlíku, dusíku, kyslíku a jiných prvků pro lepší monitoring procesů tepelných úprav. Určení chemického složení často doplňuje mechanické zkoušky, obvykle prováděné v metalurgickém průmyslu. Cílovými aplikacemi jsou komponenty pro automobilový průmysl a energetiku, výrobci převodovek, turbín atd.Generátor čistého dusíku

Generátor čistého dusíku

Příslušenství pro váš GD spektrometr

HORIBA Jobin Yvon nabízí generátory velmi čistého dusíku pro všechny své přístroje.