HORIBA Scientific


Tradícia firmy HORIBA Scientific (predtým HORIBA Jobin YVON) siaha až do roku 1819, kedz firma bola založenáv spolupráci s poprednými vedcami z odboru optiky, ako napríklad Fresnel. Značku  Jobin Yvon použili prvé špecializované spektografy a dnes je táto firme popredným svetovým výrobcom v odbore optickej spektrometrie a vôbec najväčším svetovým producentom difrakčných mriežok. 

V roku 1987 sa stala súčasťou firmy Jobin Yvon americká firma SPEX Industries (taktiež výrobca optických systémov, najmä spektroflorometrov a Ramanových spektrometrov) a vzápeti tak aj francúzko nemecká firma Dilor ( producent Ramanových spektometrov) a v roku 1997 sa potom firma Jobin Yvon stala súčasťou japonskeho koncernu Horiba. V roku 2002 so súčasťou HORIBA Jobin Yvon stala svetovo známa škótska firma IBH, známa uvedením TCSPC technológie. 

Group HORIBA ponúka zákazníkom radu analytických a monitorovacích systémov v oblasti životného prostredia, automobilového a polovodičového priemyslu, ale aj v laboratórnom využití. Svojim zákazníkom v Českej a Slovenskej republike môžeme dodať techniku z nasledujúcich odborov:Ramanovy spektrometry

Divízia Ramanových spektometrov spoločnosti HORIBA Jobin Yvon, je svetovou jednotkou v tejto spektroslpickej technike. Navrhujú a vyrábajú disperzivné Raman spektometre, ktoré sú už 40 rokov technickou špičkou. 


Inteligentný automatizovaný systém poskytuje možnosť veľmi jednoduchého ovládania počítačom. Veľmi vhodný pre kontrolu kvality či pre bežne analytické a výskumné aplikácie. Tento systém je so svojou flexibilitou absolútnou špičkou na trhu. 

LabRAM HR– mikrospektrometer s vysokým rozlíšením Systém LabRAM HR poskytuje ultravysoké spektroskopické rozlíšenie a unikátny rozsah vlnových dĺžok. Vďaka tomu tento systém ma neobyčajne vysoký výkon pri zachovaní maximálnej flexibility. 


RAMAN AFM

RAMAN AFM je kombináciou Raman a AFM. Spoločnosť HORIBA Jobin Yvon je lídrom v technickom vývoji Ramanových spektrometrov. Potvrdila to aj v roku 2005 uvedením kombinácie AFM so svojim prístrojom. V súčastnosti je na svete nainštalovane dvojciferné množstvo týchto systémov. K dispozícii sú kombinácie s TERS a NSOM od rôznych výrobcov. 


Veľmi kompaktný analytický prístroj, plná automatizácia robí z tohto pristroja prirodzenú voľbu pre štandartné laboratória kontroly kvality, biochemické, farmaceutické či kriminalistické laboratória. Fluorescenčné spektrometre

HORIBA Jobin Yvon na vyše 80 rokov skúseností vo výrobe Steady-state a life-time spektroflorimetrov. V ich sortimente majú modulárne a kompaktné prístroje, vrátane kombinovaných steady-state/life-time systémov. 

FLUOROCUBEFLUOROLG-3 je unikátny modulárny state of the art spektroflorimeter  pre tých najnáročnejšie aplikácie. Vďaka prispôsobovaniu sa dá s ním pracovať v najširšom mysliteľnom vlnovom rozsahu. Prístroj používa plno achromatickú reflexnú optiku, čiže  svoje skvelé vlastnosti ma v celom rozsahu spektra. K dispozícii je pre tento prístroj príslišenstvo life-time, a to je ako TCSPC tak aj fázové modulovaná technika
(model FluoroLog TAU).
FLUOROMAX-4

XGT-5000


XGT-5000 umožňuje analýzu vzorkov, ktoré je obtiažne analyzovať bežnými prístrojmi. Naviac XGT-5000 nevyžaduje dlhodobú a obtiažnu prípravu vzorkov, ich umiestnenie do vákua atď. - vzorka je jednoducho uložená do vzorkovej komory pri bežnom atmosferickom tlaku, potom je optický obraz vzorky zväčšený a nakoniec je určený elementárny obsah vzorku. Prirodzený pocit, nového pohľadu ľudského oka je jednou s najväčších predností röntgenového (EDXRF) analytického mikroskopu XGT-5000.Monochromátory a detektory


Optické prvky a mriežky
Spektroskopické elipsometreGD emisné spektrometre

Vakuová spektroskopiaForénzné prístroje