Kalorimetry a mikrokalorimetre


Výpis firem ze sortimentem: Kalorimetry a mikrokalorimetryOficiální web výrobce: http://www.setaram.com

SETARAM

Francouzská firma Setaram je již po více než 40 let výrobcem přístrojů pro termickou analýzu, kalorimetrii a dilatometrii. Dosud bylo instalováno přes 7000 přístrojů ve všech světadílech v mnohých odvětvích výzkumu a výrobní praxe.

Značka Setaram je spojena především s teplotními extrémy - analýzami za vysokých a nízkých teplot, kde pracovní rozsahy přístrojů pokrývají interval teplot od -196°C do 2400°C. Velmi důležitou technologií, příznačnou pro společnost SETARAM je využití tzv 3D sensoru, umožňující řádově podstatně vyšší přesnost měření. Další významnou oblast představuje kalorimetrie za užití kalorimetrů na principu Calvetova kalorimetru s možností vzorků až do objemu 0,1 litru.

V současné době je k dispozici široká řada přístrojů pro analýzu TGA, DTA, DSC, TMA a jejich simultánní kombinace TG/DSC, TG/DTA. Přístroje pracují na vzduchu, v inertních i reakčních atmosférách. K některým přístrojům je možné připojení MS či FTIR analyzátorů.

Přístroje josu založeny na různých principech měření, a tak poskytují možnost výběru dle potřebného teplotního rozsahu, dle dostupného množství a povahy vzorku. Velkoobjemové analyzátory poskytují možnost analýzy nehomogenních vzorků.

Kromě výše uvedených přístrojů nabízí společnost SETARAM příslušenství pro vysokotlaké experimenty, generátory řízené vlhkosti, kalorimetry s extrémně velikými objemy pro stabilitní studie v jaderné energetice a další, kontaktujte proto pro podrobné informace ot otm co jste nenašli výrobce a jeho československé zastoupení, naši společnost.

Kalorimetry a mikrokalorimetry

Calorimetry

Calorimetry measures the heat of transformation of a material subjected to a temperature variation in a controlled atmosphere.
Various systems are available: isothermal, isoperibolic, adiabatic, reaction, titration, solution, drop, Calvet-3D Sensor Inside, etc.


3D-Sensor Inside Calorimeters


Reaction, isothermal and scanning calorimeter (ambient to 300°C)

Reaction, isothermal and scanning calorimeter (ambient to 300°C)

C80


Using SETARAM's exclusive Calvet 3D calorimetric sensor, the C80 calorimeter is one of the most powerful, yet flexible calorimeters available.

See more

Low Temperature Calorimeter (from -196°C to 200°C)

Low Temperature Calorimeter (from -196°C to 200°C)

BT 2.15


Using the SETARAM's exclusive Calvet 3D calorimetric sensor, the BT2.15 calorimeter offers in-situ low temperature calorimetric measurement possibilities on mixtures, solid or liquid interactions with liquid or gas.

See more

Very High Sensitivity Isothermal Calorimeter (ambient to 200°C)

Very High Sensitivity Isothermal Calorimeter (ambient to 200°C)

MS80


Using SETARAM's exclusive Calvet 3D Sensor, the MS80 calorimeter is considered to be one the most sensitive calorimeter essentially used in isothermal mode.

See more

High Temperature Calvet Calorimeter (up to 800 / 1000°C)

High Temperature Calvet Calorimeter (up to 800 / 1000°C)

AlexSys


The AlexSys is a high-sensitivity Calvet calorimeter optimized for high temperature solution calorimetry in molten solvents at temperatures to 1000 °C.
The AlexSys is based on Prof. Alexandra Navrotsky’s (University of California - Davis) High Temperature Calorimeter which has many years of development, use, and application.

See more

Large-volume, High-Temperature DSC and (drop) calorimeter (ambient to 1600°C)

Large-volume, High-Temperature DSC and (drop) calorimeter (ambient to 1600°C)

MHTC 96


96 LINE is a line of modular high temperature (ambient to 2100°C) and large volume thermal analyzers (drop-calorimeter, calorimeter, DTA, DSC, TGA, TMA).

The large sample volume has many advantages, providing possibilities such as:
- Analysis of bulky, massive and non-dissociable samples (e.g. corrosion studies of mechanical parts, etc.).
- Work on mixed materials (concrete core sample, etc.).
- Detection of very small variations of mass with TGA (corrosion studies on sheet steel, etc.).

See more

TGA, DTA, DSC and Simultaneous TGA-DTA, TGA-DSC from ambient to 1600°C

TGA, DTA, DSC and Simultaneous TGA-DTA, TGA-DSC from ambient to 1600°C

LABSYS evo


- Coupling to gas analysis (FTIR, MS)
- New 3D high-precision Cp sensor
- Cp measurement within 2 % up to 1600 °C
- Calisto software

LABSYS evo offers TGA with simultaneous DTA or DSC and Cp measurement within the temperature range of ambient to 1 600 °C. The LABSYS evo features a NEW high performance top loading balance and a unique 3D high-precision (Calvet type) Cp rod. Thanks to its unique ergonomic design and market leading Calisto software the LABSYS evo offers you the most easy-to-use Thermal Analysis system with uncompromised performance.

See more

Reaction Calorimeters


Calorimeter for screening synthesis reactions

Calorimeter for screening synthesis reactions

DRC Evolution


Differential Reaction Calorimeters (DRC) are used in laboratories working on the optimization of industrial processes and the screening of chemical reactions.
The DRC Evolution was developed jointly with the process safety laboratory of Sanofi-Aventis in Neuville-sur-Saône (France).

See more

Reaction Calorimetry

Reaction Calorimetry

SIMULAR


Depending on the results of the thermal screening tests, it is possible to study the reaction on the larger scale (~1litre) with the SIMULAR. Here the objective is to study the desired reaction and confirm the safety and operability of the process.
SIMULAR is a computer controlled reaction calorimeter with features that allow all key reaction parameters to be reliably scaled, minimising the cost of pilot trials.
Reactions are run exactly as they will be on the large scale and conditions are accurately reproduced. Power output released under these
conditions is measured as the reaction is performed and the data can be put to a variety of uses.

See more

Adiabatic Calorimeters


Adiabatic Calorimetry

Adiabatic Calorimetry

PHITEC II


The PHI-TEC system is a computer controlled adiabatic calorimeter designed to simulate the thermal behaviour of larger scale chemical reactors, especially when studying uncontrolled and run-away reactions.

See more

Adiabatic Reaction Calorimetry

Adiabatic Reaction Calorimetry

PHITEC I


The PHI-TEC I is a computer controlled adiabatic calorimeter that can be used to determin the heat evolved and pressure developed during an uncontrolled exothermic runaway reaction. It enables the user to understand what may happen during a worst case scenario arising from mal-operation.

See more

Battery Testing Calorimeter

Battery Testing Calorimeter

BTC


The BTC is able to study : 
•Battery components (anode, cathode, electrolyte, SEI)
•Complete batteries
•Overcharged or over discharged battries
•Charged, discharged and cycled batteries 


See more

Oficiální web výrobce: http://www.microcal.com

GE Microcal

Americká firma Microcal je již po více než 30 let výrobcem přístrojů pro termickou analýzu bilogických vzorků. Dosud bylo instalovány tisíce těchto přístrojů po celém světě. Hlavními aplikacemi jsou testy intramolekulární stability biomolekul.

Výrobce se specializuje především na přístroje pro analýzy extrémně malých množství vzorku. Základními technikami jsou ITC a DSC.

Kalorimetry a mikrokalorimetry


Auto iTC - 200

Auto iTC - 200

Auto iTC-200 je nejnovější přírůstek ve výrobním programu společnosti Microcal. Plně automatizované řešení ho předurčuje pro farmaceutický výzkum s potřebou testování velmi vysokých množství vzorků, nebo pro laboratoře nemající nazbyt pracovníků.iTC200

iTC200Přístroj pro analýzy extrémně malých množství vzorku.


VP_DSC

VP_DSC

VP-DSC je vysoce citlivý skenovaní kalorimetr se snadnou obsluhou pro studie roztoků vzorků. Může být použit pro měření intramolekulární stability širokého spektra biomolekul, vč. proteinů, nukleových kyselin, lipidů a micellárních systémů. VP-DSC poskytuje rychlé a přesné určení střeního bbodu přehcodu (transition midpoint - Tm), tejně jako termodynamický profil, který může přinést informace a náhled na faktory ovlivňující konformaci a stabilitu.