Meranie veľkosti častíc


Výpis firem ze sortimentem: Měření velikosti částicOficiální web výrobce: http://www.jobinyvon.com

HORIBA

Měření velikosti částic


Horiba LA-300

Horiba LA-300

Laserový analyzátor distribuce velikosti částic na principu rozptylu světla

Kompaktní přístroj LA-300 představuje ekonomické řešení, využívajícím stejnou technologii, stejný princip měření a principiálně stejnou konstrukci optiky, jako model LA-950. Při váze pouhých 25 Kg je LA-300 ideální pro omezené laboratorní prostory, nebo pro účely přenosného zacházení. LA-300 je nejmenší laboratorní analyzátor velikosti částic na trhu. Pracuje na principu statického rozptylu světla s využitím teorie Fraunhoferovy a Mie pro určení velikosti částic v kapalných disperzích.

K dispozici je příslušenství pro zrychlení práce s přístrojem či frakční celaHoriba LA-950V2

Horiba LA-950V2

Laserový analyzátor distribuce velikosti částic na principu rozptylu světla

Vrcholný model firmy Horiba, přístroj PARTICA LA-950V2 pokrývá velmi široký rozsah měření od 0.01 do 3000 mikrometrů. Svými vlastnostmi tak přestavuje přístroj s nejširším rozsahem na trhu. Metoda Mie pro rozptyl světla umožňuje měřit distribuci částic v kompletním rozsahu do 20 vteřin. Výkonný a uživatelsky přátelský software, v kombinaci s pokorokovým optickým systémem a výběrem příslušenství pro různé typy vzorků pak poskytuje řešení pro každou aplikaci měření částic. Automatické nastavování optiky, bezúdržbový čerpací system a garantovaná velmi vysoká přesnost měření nabízí mnoho uživatelských a provozních předností.Horiba LB-550

Horiba LB-550

Analyzátor rozložení velikosti částic na principu dynamického rozptylu světla

Japonská firma Horiba zúročila své více než dvacetileté zkušenosti ve vývoji moderních analyzátorů velikosti částic a uvedla na trh nový přístroj LB-550. Tento přístroj pro měření rozložení velikosti částic pracuje na principu dynamického rozptylu světla a tato progresivní technologie umožnila firmě Horiba pokrýt velký rozsah měření již od 1 nm až do 6 µm.

Kompaktní přístroj používá kyvetový způsob vkládání vzorků a lze jej ovládat pomocí uživatelsky jednoduchého software. Navíc přístroj poskytuje pozoruhodnou možnost provádět experimenty v závislosti na teplotě a je tak vhodný pro výzkumné aplikace i pro kontrolu kvality výroby.

CILAS

Oficiální web firmy: www.cilas.com

Cilas 1

Firma CILAS je výrobcem laserových analyzátorů velikosti částic, je držitelem certifikátu ISO 9001.

Princip

Analýza velikosti částic pomocí laserového rozptylu, založená na Fraunhoferově aproximaci a teorii MIE. Kapalinový nebo suchý režim provozu, rovněž kombinovaný způsob měření "2 v 1".

Modely

Cilas 990 (rozsah velikosti částic: 0,3 - 500 µm)

Cilas 1090 (rozsah velikosti částic: 0,04 - 500 µm)

Cilas 1190 (rozsah velikosti částic: 0,04 - 2500 µm)

Metoda měření

Jemné částice jsou měřeny snímáním rozptylového obrazce, daného měřeným vzorkem. Větší částice jsou měřeny pomocí rychlé Fourierovské transformace (FFT), prováděné v reálném čase díky digitálnímu signálnímu procesoru (DSP). 

Způsob disperze

Kapalný způsob:

 • cirkulace pomocí peristaltické pumpy
 • mechanické míchadlo
 • regulovatelný ultrazvuk se stavitelným časováním
 • leštěný nerezový 400 ml zásobník na cirkulační kapalinu s možností částečného plnění.


Suchý způsob

 • použit unikátní disperzní systém Dry Jet Dispersion, kdy nedochází k destrukci částic, přístroj tak i v suchém režimu měří podle normy ISO 13 320
 • přímá kontrola tlaku vzduchu na grafickém diagramu
 • disperze prášků a agregovaných vzorků Venturiho systémem
 • stavitelné mechanické vibrace pomocí grafického diagramu      


Doba měření

typicky 30 vteřin - od počátku měření do zobrazení naměřených dat (maximálně do 60 vteřin, podle druhu materiálu vzorku)

Ovládací program

software „Size Expert“, kompatibilní s Windows 2000 nebo NT/XP, včetně české verze, je součástí všech typů přístrojů

Opakovatelnost měření

Opakovatelnost < 1%  mediánu, což odpovídá ISO 13320 a odpovídá protokolu
kvality firmy CILAS. Primární validace pomocí NIST standartů (>1µm)

Reprodukovatelnost

<± 2% (podle struktury vzorku)

Bezpečnost obsluhy

Konstrukce přístroje odpovídá laserům ve třídě 1 a také vyhovuje elektromagnetické kompatibilitě podle direktivy 89/336/ EEC.

Kalibrace

Díky velmi kompaktní a krátké optické lavici je kalibrace velmi stabilní. Firma Cilas nabízí 3 referenční rekalibrační práškové vzorky pro ověření přístroje. Uživatel však může používat vlastní referenční materiály.

Nároky na elektrické napájení

240 V/50 Hz, jednofázové

Rozměry a váha

délka 830 mm, šířka 560 mm, výška 480 mm, váha 54 kg

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a na přání našich zákazníků rovněž metodickou podporu.

Volitelné příslušenství:

Cilas 2

Recyklační jednotka na alkohol:

Technická charakteristika:

 • 2 nerezové nádoby s 20 l kapacitou
 • 2 filtry 0,6 a 1 µm
 • automatická softwarová kontrola výplachu a čistících cyklů

Cilas 3

Expert Shape pack

Obsahuje:

 • videokameru s mikroskopem
 • videokartu
 • software Size expert
Cilas 4


Příklad aglomerovaných částic

Maloobjemová jednotka:

Technická charakteristika:

 • navrženo pro agresivní rozpouštědla a velmi drahé vzorky
 • množství vzorku do 50 mg
 • samostatný ultrazvuk
 • objem kapaliny od 40 do 100ml