Prístroje a zastúpenie firiem


Skúšobníctvo

 • Q-Lab Europe Ltd. Skúšobné plechy, komory pre simuláciu slnečného žiarenia, UV testery
 • CTS  Teplotné, klimatické, šokové, vibrační a veľko-rozmerové komory, komory pre simuláciu slnečného žiarenia
 • HGH Systemes Infrarougues  Je špecialistom v odbore elektro-optiky a infračervenej detekcie. Ponúka široký sortiment produktov pre bezpečnostné a obranné aplikácie, ale aj pre laboratória, monitorovanie výrobných procesov v priemysle (cement, sklo, metalurgie, papírny atd.) a pro stavebné celky
 • KÖHLER  Köhler Automobiltechnik GmbH
 • SCALAR  Ručné videomikroskopy pre optickú inšpekciu, vhodné napríklad pre lakovne, a iný bežný priemyselný  vhodné např. pro lakovny a jiný běžnú priemyslovú prevádzku
 • Binder Klimatizačné skrine, sušiarne, teplotné komory
 • CECIL UV/VIS spektrofotometre
 • Elastocon Skúšobné zariadenie pre plasty a kaučuk, fogging tester

Laboratórne zariadenia

 • Kusyn Digestory, laboratórne stoly


Vedecké a výzkumné aplikácie

 • CAMECA  Elektrónové mikrosondy (EPMA), SIMS prístroje
 • HITACHI  Rastrovacie elektrónové mikroskopy, transmisné elektrónové mikroskopy
 • HORIBA Scientific  Spektroskopické systémy a detektory, spektrofluorometre, Ramanove spektrometre, spektroskopie tenkých vrstev
 • JPK Instruments  
  • Scanning probe BioAFM NanoWizard II
  • Optický tweezer Nanotracker


Fyzikálne, chemické, tepelné a mechanické vlastnosti materiálov

 • SETARAM  Kalorimetre, termická analýza, DTA, DSC, TGA


Analýza práškových materiálov

 • HORIBA  Laserové granulometre, analyzátory veľkosti častíc
 • Bettersize Laserové granulometre, analyzátory veľkosti častíc

Priemyselné využitie

 • STANDARD INDUSTRIE S.A. Odstraňovanie nálepkov v silách a pecných linkách, bezprašné pásové dopravníky, priemyselné vysávače
 • HOWDEN FRANCE S.A. Priemyselné ventilátory
 • OLDHAM prenosné a stacionárne detektory horľavých plynov, hlásiace systémy plynov a požiarov, merače a analyzátory škodlivých plynov, merače kyslíka
 • Goldman water s.r.o.  Výroba demineralizovanej vody