Termická analýza (TG, DTA, DSC)


Výpis firem ze sortimentem: Termická analýza (TG, DTA, DSC)Oficiální web výrobce: http://www.setaram.com

SETARAM

Francouzská firma Setaram je již po více než 40 let výrobcem přístrojů pro termickou analýzu, kalorimetrii a dilatometrii. Dosud bylo instalováno přes 7000 přístrojů ve všech světadílech v mnohých odvětvích výzkumu a výrobní praxe.

Značka Setaram je spojena především s teplotními extrémy - analýzami za vysokých a nízkých teplot, kde pracovní rozsahy přístrojů pokrývají interval teplot od -196°C do 2400°C. Velmi důležitou technologií, příznačnou pro společnost SETARAM je využití tzv 3D sensoru, umožňující řádově podstatně vyšší přesnost měření. Další významnou oblast představuje kalorimetrie za užití kalorimetrů na principu Calvetova kalorimetru s možností vzorků až do objemu 0,1 litru.

V současné době je k dispozici široká řada přístrojů pro analýzu TGA, DTA, DSC, TMA a jejich simultánní kombinace TG/DSC, TG/DTA. Přístroje pracují na vzduchu, v inertních i reakčních atmosférách. K některým přístrojům je možné připojení MS či FTIR analyzátorů.

Přístroje josu založeny na různých principech měření, a tak poskytují možnost výběru dle potřebného teplotního rozsahu, dle dostupného množství a povahy vzorku. Velkoobjemové analyzátory poskytují možnost analýzy nehomogenních vzorků.

Kromě výše uvedených přístrojů nabízí společnost SETARAM příslušenství pro vysokotlaké experimenty, generátory řízené vlhkosti, kalorimetry s extrémně velikými objemy pro stabilitní studie v jaderné energetice a další, kontaktujte proto pro podrobné informace ot otm co jste nenašli výrobce a jeho československé zastoupení, naši společnost.

Termická analýza (TG, DTA, DSC)