Zariadenia na výrobu demineralizovanej vody

Oficiálny web výrobcu: www.goro.cz

Testovací komory

Úpravny vody pro testovací komory a zkušebny mají za úkol připravit a transportovat pod tlakem upravenou vodu v kvalitě ČSN ISO 3696 typ 2-3 do různých testovacích přístrojů.

V praxi se jedná o malá zařízení typu GORO AQUA 35 – 65 se zásobníkem a tlakovým kompletem TK 230 s redukcí výstupního tlaku. Větší pracoviště používají vyšší typy reverzních osmóz, například MID 30 až 100 Komplet.

Reference :

AQUA 35 – 200 Komplet, veškerý program GORO MID pro Laboratoře OKBHI

AQUA 65 KompletMID 30 KompletMID 100 KompletZleva:
AQUA 65 Komplet
MID 30 Komplet
MID 100 Komplet